Výroční zprávy-výtěžky

Ostatní výtěžky

Vážení přátelé,
za dobu působení našeho spolku, jsme stihli podpořit a potěšit několik dětí, které osud neobdařil tím nejcenějším co člověk může mít a sice zdravím. Proto jsme velmi potěšeni, že jsme také my mohli přispět v boji s nelehkým osudem.
Celkový charitativní výtěžek od doby založení spolku činí necelých 600 000,- Kč.

Rostík Vegel

Malému Rostíkovi jsme věnovali výtěžek ze 4. Opavského charitativního plesu v hodnotě
 222 000 Kč.

Michal Štefan

Na 3. Opavském charitativním plese byla na pomoc malého Michala trpícího dětskou mozkovou obrnou výbrána částka 158 000 Kč.

Keteřina Juchelková

Z akce Děti dětem 2017 byl předán šek v hodnotě 8 000 Kč rodičům Katky, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Finanční částka bude určena jako příspěvek na lékařskou péči.

Terezka Meixnerová

Díky úspěšnému 2. Opavskému charitativnímu plesu, jsme mohli rodičům malé Terezky předat šek v hodnotě 105 000 Kč. Terezka trpí spinální svalovou atrofií II. typu a peníze budou určeny na její rehabilitaci. Terezce přejeme mnoho štěstí do dalšího života.

Kristýnka Mackurová

Kristýnku Mackurovou jsme podpořili částkou 103 000 Kč, což byl výtěžek z 1.Opavského charitativního plesu. Finance byly určeny k rehabilitačnímu pobytu v lázních Klimkovice. Kristýnce přejeme hodně sil, při překonávání všech životních překážek.

Matyáš Mecner

Matyášku Mecnerovi byl předán výtěžek z první charitativní akce Děti dětem, o který se významnou měrou přičinili žáci a učitelé ZUŠ Václava Kálika. Částka 9 000 Kč byla použita jako příspěvek na kompenzační pomůcku. Malému Matyáškovi přejeme, ať je k němu osud v následné etapě života více nakloněn než doposud.