pátek 10. června 2016

Výchovný koncert "Děti dětem"

Milí přátelé,
jak jsme již avizovali v předešlých příspěvcích, dne 3.6.2016 se uskutečnil charitativní koncert "Děti dětem". Excelentní výkon žáků ZUŠ Václava Kálika upoutal nejen děti v publiku, ale také nás,členy spolku. Výtěžek z celé akce, který je určen malému Matyáškovi Mecnerovi činí 9 000 Kč. Členové spolku ještě jednou děkují těm, kteří se podíleli na přípravě této akce. Věříme, že ve spolupráci se ZUŠ Václava Kálika vytvoříme ještě mnoho charitativních představení, jejichž vítěžek bude sloužit dobré věci.